Στόλος

Group (A) Mini
Κατηγορία: Group (A) Mini
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
HD Audio System
Ημέρα Από 32 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (K) Mini Automatic
Κατηγορία: Group (K) Mini Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
HD Audio System
Ημέρα Από 37 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (O) Mini Open Top
Κατηγορία: Group (O) Mini Open Top
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 33 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (O1) Mini Open Top Automatic
Κατηγορία: Group (O1) Mini Open Top Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 40 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (C) Medium
Κατηγορία: Group (C) Medium
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 37 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (C1) Medium Diesel
Κατηγορία: Group (C1) Medium Diesel
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 41 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (D) Sedan
Κατηγορία: Group (D) Sedan
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 45 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (E) Station Wagon
Κατηγορία: Group (E) Station Wagon
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 67 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (L) Medium Automatic
Κατηγορία: Group (L) Medium Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 48 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (M) Sedan Automatic
Κατηγορία: Group (M) Sedan Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 53 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (F) Mini Van
Κατηγορία: Group (F) Mini Van
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 62 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (F1) Mini Van
Κατηγορία: Group (F1) Mini Van
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 7
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 72 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (P) Mini Van Automatic
Κατηγορία: Group (P) Mini Van Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 7
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 81 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (G1) Mini Bus
Κατηγορία: Group (G1) Mini Bus
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 9
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 99 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (Q) Mini Bus Automatic
Κατηγορία: Group (Q) Mini Bus Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 9
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 107 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (D1) Crossover, Large SUVs
Κατηγορία: Group (D1) Crossover, Large SUVs
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 51 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J1) Off Road 4x4, Jeep
Κατηγορία: Group (J1) Off Road 4x4, Jeep
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 56 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J3) SUV
Κατηγορία: Group (J3) SUV
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 73 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J5) SUV Automatic
Κατηγορία: Group (J5) SUV Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 78 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J6) SUV A/T Automatic
Κατηγορία: Group (J6) SUV A/T Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 84 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (N) Convertible
Κατηγορία: Group (N) Convertible
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 62 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (E1) Sedan LUX
Κατηγορία: Group (E1) Sedan LUX
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 67 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (E2) Hatchback LUX
Κατηγορία: Group (E2) Hatchback LUX
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 93 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (E3) Sedan Lux Automatic
Κατηγορία: Group (E3) Sedan Lux Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 78 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J4) Luxury SUV Manual
Κατηγορία: Group (J4) Luxury SUV Manual
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 84 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J7) Luxury SUV Automatic
Κατηγορία: Group (J7) Luxury SUV Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 100 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (N1) Luxury Convertible
Κατηγορία: Group (N1) Luxury Convertible
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 95 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια

Ξεκινήστε την Διαδικασία Κράτησης Τώρα

Filters
Κουπόνι

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Κράτηση χωρίς πιστωτική κάρτα
Κράτηση χωρίς εγγύηση
Ασφάλιση πλήρους κάλυψης (F.C)
Απεριόριστα χιλιόμετρα
Ελάχιστος χρόνος αναμονής κατά την παράδοση & παραλαβή του οχήματος
Δωρεάν ακύρωση κράτησης
Σύγχρονος στόλος οχημάτων
Μεγάλη γκάμα τύπων οχημάτων
Υπηρεσία VIP

Δωρεάν ακύρωση της κράτησής σας, έως και 7 ημέρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου!

Powered by ASAP Athens & Agile Web