Στόλος

Group (A) Mini
Κατηγορία: Group (A) Mini
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
HD Audio System
Ημέρα Από 48 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (K) Mini Automatic
Κατηγορία: Group (K) Mini Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
HD Audio System
Ημέρα Από 63 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (O) Mini Open Top
Κατηγορία: Group (O) Mini Open Top
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 56 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (O1) Mini Open Top Automatic
Κατηγορία: Group (O1) Mini Open Top Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 65 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (C) Medium
Κατηγορία: Group (C) Medium
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 56 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (C1) Medium Diesel
Κατηγορία: Group (C1) Medium Diesel
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 65 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (D) Sedan
Κατηγορία: Group (D) Sedan
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 74 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (E) Station Wagon
Κατηγορία: Group (E) Station Wagon
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 119 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (L) Medium Automatic
Κατηγορία: Group (L) Medium Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Ημέρα Από 85 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (M) Sedan Automatic
Κατηγορία: Group (M) Sedan Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 87 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (F) Mini Van
Κατηγορία: Group (F) Mini Van
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 109 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (F1) Mini Van
Κατηγορία: Group (F1) Mini Van
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 7
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 130 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (P) Mini Van Automatic
Κατηγορία: Group (P) Mini Van Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 7
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 141 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (G1) Mini Bus
Κατηγορία: Group (G1) Mini Bus
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 9
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 174 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (Q) Mini Bus Automatic
Κατηγορία: Group (Q) Mini Bus Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 9
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 174 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (D1) Crossover
Κατηγορία: Group (D1) Crossover
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 78 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J5) SUV Automatic
Κατηγορία: Group (J5) SUV Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 130 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J6) 4x4 SUV Automatic
Κατηγορία: Group (J6) 4x4 SUV Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 141 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (N) Convertible
Κατηγορία: Group (N) Convertible
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 4
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 109 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group (N) Convertible
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 4
Ημέρα Από 109 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (E1) Sedan LUX
Κατηγορία: Group (E1) Sedan LUX
κιβώτιο ταχυτήτων: Manual
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 119 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (E2) Hatchback LUX
Κατηγορία: Group (E2) Hatchback LUX
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 163 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group (E2) Hatchback LUX
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 163 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J7) Luxury SUV Automatic
Κατηγορία: Group (J7) Luxury SUV Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από Ζητήστε μας προσφορά
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group (J7) Luxury SUV Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 184 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (N1) Luxury Convertible
Κατηγορία: Group (N1) Luxury Convertible
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Gazoline
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 163 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (J8) 4X4 Automatic
Κατηγορία: Group (J8) 4X4 Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
HD Audio System
Ημέρα Από 0 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group (J8) 4X4 Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από Ζητήστε μας προσφορά
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (M1) Crossover Automatic
Κατηγορία: Group (M1) Crossover Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 0 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group (M1) Crossover Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 5
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 56 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group (M1) Crossover Automatic
κιβώτιο ταχυτήτων: Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 7
καύσιμα: Diesel
Χαρακτηριστικά
Cruise Control
HD Audio System
Ημέρα Από 184 EUR
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια
Group (N2) Convertible Automatic
Κατηγορία: Group (N2) Convertible Automatic
Συνολικοί επιβάτες: 4
Ημέρα Από Ζητήστε μας προσφορά
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση σε Μίλια Χωρίς Όρια

Ξεκινήστε την Διαδικασία Κράτησης Τώρα

Filters

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

Κράτηση χωρίς πιστωτική κάρτα
Κράτηση χωρίς εγγύηση
Ασφάλιση πλήρους κάλυψης (F.C)
Απεριόριστα χιλιόμετρα
Ελάχιστος χρόνος αναμονής κατά την παράδοση & παραλαβή του οχήματος
Δωρεάν ακύρωση κράτησης
Σύγχρονος στόλος οχημάτων
Μεγάλη γκάμα τύπων οχημάτων
Υπηρεσία VIP

Δωρεάν ακύρωση της κράτησής σας, έως και 7 ημέρες πριν την παραλαβή του αυτοκινήτου!

Powered by ASAP Athens & Agile Web