Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτων

Όροι ενοικίασης – Χρήση οχήματος & Ασφάλεια

Ηλικία

Οι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 23 ετών, ενώ για τους τύπους ενοικίασης F, F1, G, G1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, N1 & P ο οδηγός θα πρέπει να είναι 25 ετών.

Άδεια Οδήγησης

Οι οδηγοί πρέπει να υποβάλουν έγκυρη άδεια για τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την ενοικίαση. Επιπλέον, η άδεια οδήγησης πρέπει να είναι διεθνής άδεια οδήγησης ή τουλάχιστον να μεταφραστεί στα αγγλικά.

Παραβιάσεις Κ.Ο.Κ., Πρόστιμα και Διοικητικές Κυρώσεις

Τα εισιτήρια και οι συνημμένες διοικητικές κυρώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε παραβίαση της Ελληνικής Κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ενοικίασης είναι αποκλειστικά ευθύνη του ενοικιαστή. Εάν μια τέτοια διοικητική κύρωση δεν αποκαλυφθεί στην εταιρεία στο τέλος της περιόδου ενοικίασης (σύμβαση), η παράβαση θα χρεωθεί στον ενοικιαστή.

Σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής στο αυτοκίνητο, είστε δεν απαιτείται να καταβάλει τίποτα πέραν του ποσού, εφόσον η χρήση του αυτοκινήτου γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Κατά την ενοικίαση ενοικίασης δεν απαιτείται προκαταβολή πιστωτικής κάρτας και δεν θα σας ζητηθεί να πληρώσετε επιπλέον για επιπλέον ασφάλειες.

Απαλλαγή ζημιών από σύγκρουση με καμία υπέρβαση (CDW)

O ενοικιαστής είναι ασφαλισμένος για το όχημα που έχει υποστεί ζημιά από ατύχημα χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε πλεονάσματος.

Ολοκληρωτική Απαλλαγή ζημιών από σύγκρουση με καμία υπέρβαση (FDW & WUG)

Ο ενοικιαστής είναι ασφαλισμένος για τις ζημιές που προκαλούνται στην κάτω πλευρά του οχήματος, του γυαλιού, των ελαστικών και του κινητήρα, χωρίς την υποχρέωση να καταβάλει το επιπλέον ποσό. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ως απαλλαγή από ζημιές από Super Collision (SCDW) ή απαλλαγή από ζημιές πλήρους σύγκρουσης (FCDW) ή τροχούς κάτω από την πλευρά και ασφάλιση γυαλιού (WUG).

Προστασία κλοπής με καμία υπέρβαση (TP)

Ο ενοικιαστής είναι ασφαλισμένος σε περίπτωση κλοπής του οχήματος, εκτός εάν προκύψει κλοπή λόγω αμέλειας. Όλα τα κλεμμένα αντικείμενα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου (π.χ. κάμερες, ταξιδιωτικές τσάντες ή κινητά τηλέφωνα) δεν καλύπτονται από καμία ασφάλιση.

Ασφάλεια δημόσιας εθύνης (PL)

Η ευθύνη του ενοικιαστή καλύπτεται μέχρι € 1.000.000 για θάνατο και σωματικές βλάβες και € 1.000.000 για υλικές ζημιές. Μπορεί επίσης να αναφέρεται ως PLI.

Ασφάλεια προσπωπικού ατυχήματος (PAI)

Οι επιβάτες του ενοικιαζόμενου οχήματος είναι ασφαλισμένοι για θάνατο ή σωματικές βλάβες σε περίπτωση ατυχήματος μέχρι € 1.000.000. Ο οδηγός είναι ασφαλισμένος στο ποσό των € 15.000.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Είναι μια πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση και καλύπτει ζημιές στους τροχούς / τα ελαστικά και στην κάτω πλευρά του αυτοκινήτου. Ο οδηγός πρέπει να οδηγεί το όχημα μόνο σε δρόμους κατάλληλους για το επιλεγμένο αυτοκίνητο. Αυτό σημαίνει ΟΧΙ Οδική οδήγηση εκτός δρόμου, μόνο σε ασφάλτινους δρόμους!
Κατηγορίες A, B, C, C1, K, L, O, O1 χρεώνονται με € 4 ανά ημέρα.
Κατηγορίες D, D1, E, F, F1, J1, J2, M, N χρεώνονται με € 6 ανά ημέρα.
Κατηγορίες G, G1, J3, J5, J6, J7, N1, P, Q χρεώνονται με € 8 ανά ημέρα.
Το όχημα δεν πρέπει να λειτουργεί σε μη εξουσιοδοτημένους δρόμους (μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, off-road (ie.Balos).

Ο οδηγός δεν πρέπει να παραβιάζει τον Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , ο περιορισμός ταχύτητας ή η οδική κατεύθυνση).
Όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις και οι παραιτήσεις ισχύουν με την προϋπόθεση ότι ο ενοικιαστής συμμορφώθηκε με όλους τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για:

Μεταφορά επιβατών, αντικείμενα για ναύλο.
Τράβηγμα ή μεταφορά άλλων οχημάτων ή αντικειμένων.
Διοργάνωση αγώνων αυτοκινήτων γενικά.
Ενοικίαση ή εκμίσθωση σε τρίτους.
Μεταφορά βαρέων αποσκευών πάνω από το όριο φορτίου.
Μεταφορά εύφλεκτων, επιθετικά υλικά ή ναρκωτικά και ως μέσο για την αντιμετώπιση των τελωνειακών ρυθμίσεων, των κανόνων κυκλοφορίας ή άλλων νομικών διατάξεων.

Απώλεια Κλειδιών

Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα για χαμένα / κατεστραμμένα πλήκτρα συν το κόστος της ανάκτησης κλειδιού κλειδωμένου μέσα στο όχημα.

GPS Tom-Tom Καταστροφή / Απώλεια

Αν κατά τη διάρκεια της ενοικίασης ο ενοικιαστής αποτύχει ή βλάψει τη μονάδα GPS, θα χρεωθεί με το κόστος επισκευής / αντικατάστασης

Mεταφορά oχήματος

Η μεταφορά του αυτοκινήτου από και προς οποιοδήποτε νησί ή ηπειρωτική χώρα δεν επιτρέπεται.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στην ομάδα μας Help Desk:info@rentacarcrete.org ή μπορείτε να καλέσετε την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών, από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 09:00 έως τις 21:00 (τοπική ώρα) μέσω τηλεφώνου. TEL +30 2831073001

Powered by ASAP Athens & Agile Web